Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2014

lemulek
Bo ja proszę Pana wszędzie średnio pasuję. Nigdy nie jestem na miejscu
Reposted fromKallay Kallay
5528 073e
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaKallay Kallay
lemulek
4295 0626 500
Reposted fromKallay Kallay
lemulek
1631 266b
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaKallay Kallay
lemulek
"Nie ma u Was piękniejszych dziewczyn niż moja żona." - odpowiedź mężczyzny na zaproszenie do klubu go-go.
— można pozazdrościć kobiecie takiego męża...
Reposted frommefir mefir viaKallay Kallay
lemulek
2656 eb3c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaKallay Kallay
lemulek
2066 1d22 500
Reposted fromKallay Kallay
lemulek
4687 5332
ruska bajka
Reposted fromladygrey ladygrey vialexi lexi

January 28 2014

lemulek
1089 6da6
Reposted fromzapiski zapiski viamakemewannadie makemewannadie
lemulek
4293 808f
lemulek
2366 cb06
Reposted fromNaja Naja viamakemewannadie makemewannadie
lemulek
6967 ce0c 500
Reposted fromola4650 ola4650 viamakemewannadie makemewannadie
lemulek
"Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź."
-Antoine de Saint-Exupéry
lemulek
9847 8057
Reposted fromflesz flesz viamakemewannadie makemewannadie
lemulek
1525 dcee
Ot, kurcacek.
Reposted fromImNotOK ImNotOK viamakemewannadie makemewannadie
lemulek
2875 b419 500
Reposted fromlexi lexi viamakemewannadie makemewannadie
lemulek
6099 5c80
Lek na wszystko :)))
Reposted fromKallay Kallay viaIriss Iriss
lemulek
Ile ja bym dał byle o tym nie myśleć
— Kaliber 44 "Plus i minus"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaIriss Iriss
lemulek
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss
lemulek
  Coś się w nim zmieniło.
Prawie niedostrzegalnie.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl