Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2014

lemulek
5678 200e
Reposted fromszkodadzinska szkodadzinska viakinufa kinufa
lemulek
Dlaczego pozwolił całować się kobiecie, której nie kochał? Dlaczego odwzajemnił pocałunek? Dlaczego wziął mnie w ramiona? To nie ma sensu.
— Anna Gavalda
Reposted fromWilalena Wilalena viakinufa kinufa
lemulek
9332 aedf
Reposted fromroyals royals viakinufa kinufa
lemulek
3778 b0f3 500
Reposted frommosiek mosiek viakinufa kinufa
lemulek
4584 fe2f
Reposted fromflesz flesz viakinufa kinufa
lemulek
8530 e9c7
Reposted fromloveveryone loveveryone viakinufa kinufa
lemulek
5011 1e99
Reposted fromdziubs dziubs viakinufa kinufa
lemulek
4760 0d60
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viakinufa kinufa
lemulek
- ... i pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— Milion małych kawałków //S.
Reposted frommetadon metadon viakinufa kinufa
lemulek
drogie dziecko, mam nadzieję, że pewnego dnia ktoś będzie trzymać cię w ramionach przez dwadziescia minut bez przerwy. nie będzie patrzeć na twoją twarz, nie będzie próbował cię całować, wszystko, co zrobi, to obejmie cię bez grama egoizmu
— 'kelnerka' (reż. shelly)
lemulek
Ja nie chcę wiele: Ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew (...) ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko: Ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wietrznie, i żeby sercu - bezpiecznie (...)
— Władysław Broniewski - Zielony wiersz
lemulek
lemulek
lemulek

February 01 2014

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

Absurd Animated Portraits by Romain Laurent portraits humor gifs

As a way to temporarily break free from a routine of personal and commercial projects, photographer Romain Laurent (previously) challenged himself to create a looped animated portrait each week since last September. He says the bizarre and often laugh-out-loud experiments are a low-pressure way to experiment and be creative without expectations. “As far as the intention of the series, it’s a way for me to explore a hybrid medium, experiment and being spontaneous while still sticking to a short weekly deadline. There isn’t a common concept between each loop, I just ‘go with the flow’ and see what comes to my mind each week.” You can see many more loops from the series over on his Tumblr. (via Lustik)

Reposted fromcuty cuty vialexi lexi
lemulek
4961 8e5e
Reposted fromcountingstaars countingstaars vialexi lexi
lemulek
Błędy też się dla mnie liczą. Nie wykreślam ich ani z życia, ani z pamięci.
— A. Sapkowski
Reposted fromwerterowska werterowska viaKallay Kallay
lemulek

mythotica:

charisrna:

scruffythegodofthunder:

the-merry-rochesterian:

Fangirl Challenge: Favorite Actresses {6/10}

———► Dame Maggie Smith

Dame Maggie Smith is flawless.

christ I saw this post and I thought I was going to scroll down and see RIP

I wasn’t even scared of that until I saw that comment holy

Oh god, I thought it too. I was so scared.

Reposted fromMoonTide MoonTide vialexi lexi
lemulek
Reposted fromiminlove iminlove viaKallay Kallay
lemulek
Nie wolno wspominać! Wspomnienia są zawsze wyidealizowane i potem tęskni się za czymś, czego tak naprawdę nigdy nie było.
— !!!
Reposted fromcarly carly viaKallay Kallay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl